OPENING ITA AS PER JUNE 1ST

Due to the corona crisis, all performances in International Theater Amsterdam have been cancelled until June 1st, 2020. From that day on there will be performances again, played under the restrictions of the Dutch national government. There will be a maximum of 30 seats for each show. Tickets can only be bought online (with a maximum of two tickets per person). Visitors will be informed in advance by an email, containing specific instructions for their visit.

Veelgestelde vragen

Welke hygiënemaatregelen gelden altijd binnen ITA?

Binnen ITA gelden dezelfde maatregelen als in de rest van de samenleving:

- Was/desinfecteer regelmatig uw handen: 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren doekjes.
- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze doekjes daarna weg. Was daarna de handen.
- Schud geen handen en vermijd lichamelijk contact.
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Mag ik naar het theater komen, of moet ik thuis blijven?

U bent van harte welkom in ons theater. Volgens de overheidsmaatregelen moet u echter thuis blijven als:
- u verkoudheidsklachten heeft, zoals: neusverkoudheid; loopneus, keelpijn; lichte hoest, en/of; verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts.
- u een huisgenoot heeft die verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft.

U bent weer welkom als u en uw huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.

Wat verandert er door corona aan de kaartverkoop?

De kaartverkoop is als volgt aangepast aan de corona maatregelen:
- De theaterbezoeker koopt vooraf een ticket via de website van ITA.
- Telefonische verkoop en verkoop aan de kassa zijn niet mogelijk.
- Bij de ticketverkoop wordt duidelijk gemaakt dat mensen in duo’s kunnen komen, mits ze een gezamenlijk huishouden voeren.
- Bezoekers in duo’s kunnen niet in alle gevallen naast elkaar worden geplaatst.

Bezoekers wordt verzocht hun tickets uit te printen of te downloaden op de mobiele telefoon. De bezoeker ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de voorstelling een instructiemail met daarin opgenomen:
- de meest actuele informatie;
- de ontvangsttijd;
- de procedure in het theater (looproutes, zelfscan, etc.)
- de mededeling dat garderobes en horeca niet in gebruik zijn;
- het verzoek om met eigen vervoer te komen en openbaar vervoer te vermijden;
- het dringende verzoek om met gezondheidsklachten (hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten) thuis te blijven.
- in aanvulling op de algemene bezoekersvoorwaarden gaan bezoekers akkoord met de hygiënemaatregelen en de maatregelen bij gezondheidsklachten. Dit wordt meegenomen in de instructiemail.

Kan de toegang tot het theater worden geweigerd?

Om de veiligheid van bezoekers en personeel te waarborgen, vindt er bij de ingang van ons theater met iedere bezoeker een controlegesprek plaats, met een gezondheidscheck. De bezoeker wordt gevraagd naar onderstaande gezondheidsklachten:
- Hebt u last van niezen?
- Hebt u last van keelpijn?
- Hebt u een loopneus?
- Hebt u last van hoesten?
- Hebt u verhoging?

Om het theater te mogen bezoeken, dient u voor aanvang van het bezoek op alle onderstaande vragen ‘nee’ te kunnen antwoorden.

Als het antwoord op één of meer van bovenstaande vragen ‘ja’ luidt, is het helaas niet toegestaan het theater te bezoeken. De toegang wordt dan geweigerd. De bezoeker ontvangt een formulier met uitleg over de vervolgprocedure. Bezoekers die worden geweigerd ontvangen het aankoopbedrag van hun kaart retour.

Hoe verloopt het theaterbezoek?

Direct na binnenkomst zien gasten borden met de geldende huisregels. Door medewerkers van de publieksservice van ITA wordt een controlegesprek gevoerd.
Bij de entree zijn zelfscanapparaten aanwezig, waarmee tickets hygiënisch en contactloos kunnen worden gescand. Een ITA-medewerker zal hierbij bezoekers helpen indien nodig en draagt tevens zorg voor de opvolging van de 1,5 meter regel.

De bezoeker volgt doormiddel van pijlen de route naar de zaal. Bij de zaal zullen de gasten worden opgevangen door een ITA-medewerker. De 1,5 meter wordt aangegeven door verschillende duidelijke grondstickers, die op de looproutes worden aangegeven.

Garderobes zijn niet in gebruik. Eventuele jassen en tassen kunnen meegenomen worden de zaal in. Deze jassen en tassen kunnen de bezoekers op de stoel naast hen leggen.

Welke maatregelen neemt ITA, zodat iedereen voldoende afstand van elkaar kan houden?

We hebben door het hele theater maatregelen genomen, waardoor onze bezoekers en onze medewerkers minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Er zijn aangepaste routes gecreëerd, waardoor elke bezoeker met zo min mogelijk oponthoud naar de plek in de zaal geleid wordt. Alle beschikbare stoelen hebben altijd een afstand van minimaal 1,5 meter tot elkaar.

Deuren staan open, zodat bezoekers geen deurklinken hoeven aan te raken. Er zijn voldoende medewerkers aanwezig om bezoekers de weg te wijzen en zodoende een soepele doorloop te garanderen. Er kan alleen gepind worden in ons theater.

Zijn de foyers en bars geopend?

De bars in de foyers in de schouwburg zijn gesloten. Wel is de ITA-Brasserie geopend, waar u - na reservering - terecht kunt, via de ingang op het Leidseplein.

Is de garderobe geopend?

De garderobe is wegens veiligheidsoverwegingen gesloten. Bezoekers nemen de jas mee de zaal in en kunnen die op de stoelen naast zich leggen, die verplicht vrijgehouden worden om de 1,5 meter afstand te bewaken.

Hoe verloopt het binnengaan van de zaal?

Indien de zaaldeuren nog niet zijn geopend, zullen wij door middel van verschillende grondstickers aangeven waar bezoekers op veilige afstand kunnen wachten. Placeren in de zaal gebeurt op aanwijzing van de ITA-medewerkers.

Voorafgaand aan de voorstelling worden de bezoekers geïnstrueerd over de regels, die in de zaal gelden. Hierin wordt ook aangegeven dat het gebruik van de toiletten tijdens de voorstelling niet mogelijk is. Ook wordt alvast aangekondigd wat de procedure zal zijn na afloop van de voorstelling.

Hoeveel mensen worden toegelaten in de zaal?

Zoals de richtlijnen van de overheid voorschrijven, zullen we tot 1 juli niet meer dan 30 bezoekers in één ruimte toelaten. Vanaf 1 juli zullen dat maximaal 100 personen zijn. Dat is exclusief acteurs, technisch team en ITA-personeel. Het aantal kaarten dat we beschikbaar stellen voor een voorstelling is afgestemd op deze aantallen.

Kan ik in de zaal naast mijn familie/huisgenoot/partner zitten?

Bij het boeken van kaarten voor een voorstelling gedurende de coronamaatregelen, zullen er geen rij- en stoelnummers kunnen worden gekozen. Toegangsbewijzen worden gekocht zonder specifieke plek. De avond van de voorstelling wijst de medewerker van ITA u een plek in de zaal toe. Het kan zijn dat u door omstandigheden niet naast uw familie/huisgenoot wordt geplaatst.

Is er een pauze?

We proberen het aantal contactmomenten en het aantal momenten waarop oponthoud kan plaatsvinden tot een minimum te beperken. Hierdoor zijn er vooralsnog geen pauzes in de voorstelling en blijven onze bars gesloten.

Is het toilet veilig te bezoeken?

Toiletbezoek tijdens de voorstelling is niet mogelijk. Voor aanvang van de voorstelling kunnen de toiletten worden bezocht. We verzoeken u bij het binnengaan rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Uiteraard staat hygiëne voorop in de toiletruimtes. Er zal voldoende desinfecterende handgel aanwezig zijn. Daarnaast is de schoonmaak van deze ruimtes is geïntensiveerd, zowel voor, tijdens als na de voorstelling.

Hoe verlaat u het gebouw na afloop van de voorstelling?

Na afloop van de voorstelling wordt u verzocht om te blijven zitten. Een ITA-medewerker begeleidt het publiek uit de zaal. Zodra de laatste bezoeker de theaterzaal heeft verlaten, worden alle uitgangen door de theatermedewerkers gesloten. Schoonmaakmedewerkers desinfecteren zodra de bezoekers het theater hebben verlaten al het sanitair en alle contactoppervlaktes, zoals deurknoppen, kranen, armleuningen, deurposten en trapleuningen.

BRASSERIE GEOPEND

Ook de ITA-Brasserie is vanaf 1 juni weer geopend. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

- een maximum van 30 gasten in de Brasserie
- bezoekers moeten reserveren;
- iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
- in een checkgesprek vooraf tussen personeel en klant wordt ingeschat of het bezoek risico’s oplevert.

Op de terrassen van de ITA-Brasserie geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

LEES HIER MEER OVER EEN BEZOEK AAN DE BRASSERIE

Your contribution makes a difference

Fans of ITA care about our theater. Large or small, your contribution counts.