Veilig naar het theater

We kijken er naar uit om u weer te mogen verwelkomen in ons theater.

De veiligheid en gezondheid van onze bezoekers, medewerkers en bespelers staat voorop. Tijdens het gehele theaterbezoek wordt rekening gehouden met de anderhalvemeter-regel en er zijn extra hygiënemaatregelen getroffen. Dit zal natuurlijk anders zijn dan u van ons gewend bent, maar we zullen er alles aan doen om onze bezoekers in alle veiligheid een prettige en bijzondere theaterbeleving te bieden.

Veilig naar het theater

Uw bezoek aan ITA tijdens het Holland Festival

Net zoals ITA, houdt het Holland Festival zich aan de geldende coronamaatregelen, zoals die zijn opgesteld door het RIVM en de Rijksoverheid. Zolang het coronavirus nog niet onder controle is, kan testen helpen om stapje voor stapje meer mogelijk te maken. Zo wil de Rijksoverheid testen voor toegang inzetten om sociale activiteiten op een veilige manier te faciliteren.

Dit wil concreet zeggen dat u, om toegang te verkrijgen tot de voorstellingen die in ITA plaatsvinden van het Holland Festival, u naast uw toegangsticket ook een negatieve testuitslag in de vorm van een QR-code in de CoronaCheck app moet kunnen voorleggen.

Het werkt als volgt:

  • U maakt een afspraak via 'Testen voor toegang' en laat zich binnen 40 uur voor aanvang van de voorstelling testen.
  • U ontvangt een e-mail met de uitslag van uw test.
  • Heeft u geen corona, dan ontvangt u de negatieve testuitslag.
  • Daarna maakt u met de app CoronaCheck van uw testuitslag een testbewijs.
  • Dit bewijs heeft de vorm van een QR-code.
  • Deze QR-code laat u scannen bij de ingang van ITA.

Let op: alleen testresultaten die ingepland zijn via Testen voor Toegang worden geaccepteerd om toegang te krijgen.

Op de website Testen voor Toegang vindt u een uitgebreide Veelgestelde vragen-rubriek.

Bezoekers kunnen enkel online een kaartje kopen (max. 2 personen naast elkaar) en ontvangen voorafgaand aan de voorstelling een instructiemail met ons meest actuele coronaprotocol.

Voor vragen over tickets kunt u ons mailen op bespreekbureau@ita.nl. Het bespreekbureau in ITA is vanaf anderhalf uur voor een voorstelling geopend.

Wij vragen onze bezoekers om te allen tijde de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.

LEES MEER OVER UW BEZOEK

Veelgestelde vragen mbt de Corona-maatregelen

Is het Testen voor Toegang verplicht?

Ja. ITA en het Holland Festival nemen deel aan Testen voor Toegang. Om toegang te krijgen tot de voorstellingen is het noodzakelijk dat elke bezoeker, naast het in bezit zijn van een toegangsticket, zich binnen 40 uur voor aanvang van de betreffende voorstelling laat testen. Een afspraak kan ingepland worden via https://www.testenvoortoegang.nl/.

Let op: alleen testresultaten die ingepland zijn via Testen voor Toegang worden geaccepteerd om toegang te krijgen tot voorstellingen binnen het Holland Festival in ITA. De e-mail die u van Testen voor Toegang ontvangt met uw negatieve testuitslag, bevat een unieke code. In de CoronaCheck-app zet u deze code om in een digitaal testbewijs.

Wat als mijn test positief is?

Wanneer u zich laat Testen voor Toegang en uw test blijkt positief te zijn, wordt uw ticket alleen gerestitueerd indien u voor aanvang van de voorstelling het bespreekbureau (bespreekbureau@ita.nl) hiervan op de hoogte brengt

Hoe duur is het uitvoeren van een test?

De kosten van de test voor toegang worden op dit moment betaald door de Rijksoverheid. Er zijn hiermee geen kosten voor jou als bezoeker.

Welke hygiënemaatregelen gelden altijd binnen ITA?

Binnen ITA gelden dezelfde maatregelen als in de rest van de samenleving:

- Was/desinfecteer regelmatig uw handen: 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren doekjes.
- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze doekjes daarna weg. Was daarna de handen.
- Schud geen handen en vermijd lichamelijk contact.
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Mag ik naar het theater komen, of moet ik thuis blijven?

U bent van harte welkom in ons theater. Volgens de overheidsmaatregelen moet u echter thuis blijven als:
- u verkoudheidsklachten heeft, zoals: neusverkoudheid; loopneus, keelpijn; lichte hoest, en/of; verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts.
- u een huisgenoot heeft die verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft.

U bent weer welkom als u en uw huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.

Wat verandert er door corona aan de kaartverkoop?

De kaartverkoop is als volgt aangepast aan de corona maatregelen:
- De theaterbezoeker koopt vooraf een ticket via de website van ITA.
- Telefonische verkoop en verkoop aan de kassa zijn niet mogelijk.
- Bij de ticketverkoop wordt duidelijk gemaakt dat mensen in duo’s kunnen komen, mits ze een gezamenlijk huishouden voeren.

Bezoekers wordt verzocht hun tickets uit te printen of te downloaden op de mobiele telefoon.

De bezoeker ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de voorstelling een instructiemail met daarin opgenomen:
- de meest actuele informatie;
- de ontvangsttijd;
- de procedure in het theater (looproutes, zelfscan, etc.)
- de mededeling dat garderobes en horeca niet in gebruik zijn;
- het verzoek om met eigen vervoer te komen en openbaar vervoer te vermijden;
- het dringende verzoek om met gezondheidsklachten (hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten, ...) thuis te blijven.

In aanvulling op de algemene bezoekersvoorwaarden gaan bezoekers akkoord met de hygiënemaatregelen en de maatregelen bij gezondheidsklachten. Dit wordt meegenomen in de instructiemail.

Kan de toegang tot het theater worden geweigerd?

Om de veiligheid van bezoekers en personeel te waarborgen, vindt er bij de ingang van ons theater met iedere bezoeker een controlegesprek plaats, met een gezondheidscheck. De bezoeker wordt gevraagd naar onderstaande gezondheidsklachten:
- Hebt u last van niezen?
- Hebt u last van keelpijn?
- Hebt u een loopneus?
- Hebt u last van hoesten?
- Hebt u verhoging?

Om het theater te mogen bezoeken, dient u voor aanvang van het bezoek op alle bovenstaande vragen ‘nee’ te kunnen antwoorden.

Als het antwoord op één of meer van bovenstaande vragen ‘ja’ luidt, is het helaas niet toegestaan het theater te bezoeken. De toegang wordt dan geweigerd. De bezoeker wordt de volgende werkdag gecontacteerd door een medewerker van het Bespreekbureau over de vervolgprocedure.

Hoe verloopt het theaterbezoek?

Direct na binnenkomst zien gasten borden met de geldende huisregels. Door medewerkers van de publieksservice van ITA wordt een controlegesprek gevoerd.
Bij de entree zijn zelfscanapparaten aanwezig, waarmee tickets hygiënisch en contactloos kunnen worden gescand. Een ITA-medewerker zal hierbij bezoekers helpen indien nodig en draagt tevens zorg voor de opvolging van de 1,5 meter regel.

De bezoeker volgt doormiddel van pijlen de route naar de zaal. Bij de zaal zullen de gasten worden opgevangen door een ITA-medewerker. De 1,5 meter wordt aangegeven door verschillende duidelijke grondstickers, die op de looproutes worden aangegeven.

Garderobes zijn niet in gebruik. Eventuele jassen en tassen kunnen meegenomen worden de zaal in. Deze jassen en tassen kunnen de bezoekers op de stoel naast hen leggen.

Welke maatregelen neemt ITA, zodat iedereen voldoende afstand van elkaar kan houden?

We hebben door het hele theater maatregelen genomen, waardoor onze bezoekers en onze medewerkers minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Er zijn aangepaste routes gecreëerd, waardoor elke bezoeker met zo min mogelijk oponthoud naar de plek in de zaal geleid wordt. Alle beschikbare stoelen hebben altijd een afstand van minimaal 1,5 meter tot elkaar.

Deuren staan open, zodat bezoekers geen deurklinken hoeven aan te raken. Er zijn voldoende medewerkers aanwezig om bezoekers de weg te wijzen en zodoende een soepele doorloop te garanderen. Er kan alleen gepind worden in ons theater.

Zijn de foyers en bars geopend?

De bars in de foyers in de schouwburg zijn gesloten. Wel is de ITA-Brasserie geopend, waar u - na reservering - terecht kunt, via de ingang op het Leidseplein.

Is de garderobe geopend?

De garderobe is wegens veiligheidsoverwegingen gesloten. Bezoekers nemen de jas mee de zaal in en kunnen die op de stoelen naast zich leggen, die verplicht vrijgehouden worden om de 1,5 meter afstand te bewaken.

Hoe verloopt het binnengaan van de zaal?

Indien de zaaldeuren nog niet zijn geopend, zullen wij door middel van verschillende grondstickers aangeven waar bezoekers op veilige afstand kunnen wachten. Placeren in de zaal gebeurt op aanwijzing van de ITA-medewerkers.

Voorafgaand aan de voorstelling worden de bezoekers geïnstrueerd over de regels, die in de zaal gelden. Hierin wordt ook aangegeven dat het gebruik van de toiletten tijdens de voorstelling niet mogelijk is. Ook wordt alvast aangekondigd wat de procedure zal zijn na afloop van de voorstelling.

Hoeveel mensen worden toegelaten in de zaal?

Tijdens het gehele theaterbezoek wordt rekening gehouden met de anderhalvemeter-regel. Er worden niet meer bezoekers in één ruimte toegelaten zodat deze regel gehandhaafd kan worden. Het aantal kaarten dat we beschikbaar stellen voor een voorstelling is hierop afgestemd.

Kan ik in de zaal naast mijn familie/huisgenoot/partner zitten?

Bij het boeken van kaarten voor een voorstelling gedurende de coronamaatregelen, zal er wel een rij, maar geen stoelnummer kunnen worden gekozen. Toegangsbewijzen worden gekocht zonder specifieke stoel. De avond van de voorstelling wijst de medewerker van ITA u de rij toe en dient u in te schuiven.

Is er een pauze?

Bij een voorstelling met een pauze wordt u gevraagd om de zaal te verlaten en uw jas, tas en persoonlijke bezittingen mee naar buiten te nemen. Na de pauze kunt u weer in dezelfde rij inschuiven. Uw nieuwe stoel(en) zou(den) naar rechts of links kunnen afwijken, maar de rij staat vast.

Is het toilet veilig te bezoeken?

Toiletbezoek tijdens de voorstelling is niet mogelijk. Voor aanvang van de voorstelling kunnen de toiletten worden bezocht. We verzoeken u bij het binnengaan rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Uiteraard staat hygiëne voorop in de toiletruimtes. Er zal voldoende desinfecterende handgel aanwezig zijn. Daarnaast is de schoonmaak van deze ruimtes is geïntensiveerd, zowel voor, tijdens als na de voorstelling.

Hoe verlaat u het gebouw na afloop van de voorstelling?

Na afloop van de voorstelling wordt u verzocht om te blijven zitten. Een ITA-medewerker begeleidt het publiek uit de zaal. Zodra de laatste bezoeker de theaterzaal heeft verlaten, worden alle uitgangen door de theatermedewerkers gesloten. Schoonmaakmedewerkers desinfecteren zodra de bezoekers het theater hebben verlaten al het sanitair en alle contactoppervlaktes, zoals deurknoppen, kranen, armleuningen, deurposten en trapleuningen.

Is het dragen van een mondkapje verplicht?

In ons theater is het dragen van een mondkapje verplicht vanaf 13 jaar. We vragen u een mondkapje op te doen als u ons theater binnenkomt en ook als u tijdens de pauze of na de voorstelling weer opstaat om de zaal uit te gaan. Uw mondkapje mag af als u op uw plek in de zaal zit.

Bij ITA zijn helaas geen mondkapjes verkrijgbaar. Het is daarom belangrijk dat u deze zelf meeneemt.