Schoolpack

ITA wil graag in samenwerking met het onderwijs ‘SchoolPacks’. In een SchoolPack willen we jongeren de kans geven zich individueel uit te spreken over hun liefde voor toneel en/of dans, en met theater verbinden. Leerlingen schrijven zich, na werving door een docent, zelfstandig in en bezoeken met een groep gelijkgestemde jongeren en een docent van school een aantal voorstellingen per jaar. Deze voorstellingen worden omlijst door inleidingen, nagesprekken, kleine workshops en andere activiteiten. Eenmaal per jaar komen alle pack-leden van verschillende scholen bij elkaar voor een theaterfeest. Neem contact met ons op als u samen met ons een ‘pack’ op uw school wil starten.

Schoolpack

Meer informatie

Contact | Rosa Fontein | rosa@ita.nl