Toelichting Kunstenplan - Live video

Zoals sommige van jullie waarschijnlijk gehoord hebben heeft de Raad Voor Cultuur positief geadviseerd over ITA voor het kunstenplan 2021-2024. Dat is goed nieuws!

We hadden jullie als directie graag het plan in levende lijve toegelicht n.a.v. dit advies, maar door corona werd dat onmogelijk. Daarom kiezen we voor een live video, die je vanaf 10:50 hieronder kunt bekijken. Om 11:00 uur starten we.

ITA 2021 - 2024

Als je op deze link klikt, kun je het inhoudelijke deel van het plan lezen. Zo krijg je een beeld van de toekomstplannen. Veel zal jullie bekend zijn uit ons fusieplan uit 2017 waar we al een gezamenlijke toekomst voor de schouwburg en het gezelschap voor jullie uitgeschreven hadden.

Maar ondertussen zijn we met ITA al flink op weg. In 2019 hebben we met elkaar 60.000 bezoekers meer op het Leidseplein gerealiseerd en werd het duidelijk dat het publiek en Amsterdam ITA omarmd hebben. Het advies van de raad voor cultuur spreekt landelijke erkenning uit voor ons plan en is een positief geluid in deze moeilijke tijd.

Gelieve de concrete projecten en plannen intern te houden. Ze zijn nog niet bedoeld voor de buitenwereld.