Joop Admiraal Fonds

Uw nalatenschap geeft theater toekomst

“Het narcistische is denk ik dat je op het toneel klimt, het besef dat mensen naar je kijken. Dáárom word je acteur. Je leert ervan, je wordt er beter door. Ik denk dat ik tot mijn dood zal blijven toneelspelen.”

Joop Admiraal - Fragment uit interview in Het Gebeuren, 2 december 1989

Op 4 september 2006 werd in Stadsschouwburg Amsterdam het portret van Joop Admiraal toegevoegd aan de portrettengalerij van grootheden uit het Nederlands theater. In de gangen van ons theater zijn de blikken van alle grote Nederlandse theatersterren geschilderd, gefotografeerd of in brons gegoten. Het portret van Joop Admiraal staat symbool voor de vele uitzonderlijke podiumkunstenaars, acteurs en actrices die in de afgelopen 125 jaar in de Stadsschouwburg op het toneel hebben gestaan. Joop Admiraal, acteur bij Toneelgroep Amsterdam vanaf het eerste uur, was een begenadigd acteur. Volgens criticus Hein Janssen was hij onnavolgbaar: broos, kwetsbaar, op onverwachte momenten bijzonder grappig, op andere momenten tot nadenken stemmend.

Joop Admiraal droeg bij aan datgene waar een theater voor bedoeld is: het vertellen van verhalen. Als er in de wereld veel gebeurt, gebeurt er ook veel in de kunsten en meer bepaald in het theater. Het is de plek waar mensen live in een ruimte samen zijn om een ervaring te delen die er toe doet.

Verhalen vertellen

Theater biedt ervaringen, vergezichten en laat ons kijken naar mogelijkheden die we niet voor mogelijk hielden. De grote thema’s van vandaag moeten op onze podia te zien zijn doordat onze voorstellingen een blik achter de spiegel van de realiteit gunnen. We willen niet simpelweg in die spiegel kijken of ons door de dagelijkse actualiteit laten leiden. We willen ons verhouden tot en reflecteren over de grote thema’s van vandaag.

Al 125 jaar lang inspireren podiumkunstenaars het publiek om verhalen te vertellen die er toe doen. Het theater is onafhankelijk, biedt hoge kwaliteit en een gevarieerd en zorgvuldig gekozen programma. Om dat levend te houden is het Joop Admiraal Fonds opgericht, om te kunnen blijven investeren in het vertellen van verhalen, in nieuwe producties, in het ensemble van top acteurs en actrices, in het talent van de toekomst en in het monumentale gebouw wat al 125 jaar theater ademt.

Nalaten aan Internationaal Theater Amsterdam

Internationaal Theater Amsterdam en het Joop Admiraal Fonds in uw testament is een prachtige manier om uw mooie en persoonlijke ervaringen met het theater door te geven aan volgende generaties. Door uw wensen vast te leggen in uw testament houdt u zelf in de hand hoe uw nalatenschap verdeeld wordt. U geeft aan voor welk percentage Internationaal Theater Amsterdam in uw nalatenschap deelt. Ook kunt u ons een geldbedrag of een bepaald goed schenken: een legaat. Een legaatakte kunt u ook opmaken als aanvulling op uw testament of gebruiken als u geen testament hebt.

-|-Van alle inkomsten uit nalatenschappen die ITA via het Joop Admiraal Fonds mag ontvangen, wordt jaarlijks maximaal 25% besteed aan één van de (geoormerkte) doelen. Zo wordt uw nalatenschap over meerdere jaren besteed, om de continuïteit van het theater te waarborgen.

Bestedingsdoelen

De bestedingsdoelen kunnen in een nalatenschap worden geoormerkt middels vijf pijlers:

  1. Algemene ondersteuning van Internationaal Theater Amsterdam
  2. Ondersteuning van het gezelschap van acteurs en actrice (ITA-ensemble) en de eigen producties
  3. Ondersteuning van de nationale en internationale programmering en de perspectiefprogramma’s
  4. Ondersteuning van het Talent Center en educatie activiteiten
  5. Ondersteuning van het gebouw als een moderne ontmoetingsplek

Contact

Internationaal Theater Amsterdam en het Joop Admiraal Fonds in uw testament is een prachtige manier om uw mooie en persoonlijke ervaringen met het theater door te geven aan volgende generaties. Door uw wensen vast te leggen in uw testament houdt u zelf in de hand hoe uw nalatenschap verdeeld wordt. Wij gaan er graag met u over in gesprek.

Heeft u nog vragen?
Voor vragen over nalaten aan Internationaal Theater Amsterdam kunt u contact opnemen met:

Gwen van der Meer
mail: gwen@ita.nl
tel: 020 523 78 66 of 06 485 14 535