SCHOOLPACK

Op iedere school willen we een pack van 15 à 20 jongeren vormen die met elkaar door het seizoen heen voorstellingen bezoeken. Jongeren doen dit vrijwillig, terwijl we het wel via school organiseren. Iedere voorstelling wordt omlijst door bijzondere extra’s en begeleid door een vaste pack begeleider. We gaan graag in gesprek over hoe we op uw school een pack kunnen vormen.

SCHOOLPACK

Meer informatie

Contact | Rosa Fontein | rosa@ita.nl