Organisatie en ANBI

Stichting Internationaal Theater Amsterdam is een goed doel.

Directie

De directie bestaat uit drie leden die statutair bevoegd zijn en gezamenlijk eindverantwoordelijkheid dragen: Margreet Wieringa (Voorzitter), Wouter Van Ransbeek en Ivo van Hove.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit:
— Marry de Gaay Fortman (Voorzitter)
— Leontine van der Goes
— Otto van der Harst
— Nelsje Musch
— Frank Haffmans
— Janneke van der Wijk
— Farid Tabarki

Beloningsbeleid
Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

De werknemers van Internationaal Theater Amsterdam vallen onder CAO Toneel en Dans.

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit:
— Marry de Gaay Fortman (Voorzitter)
— Leontine van der Goes
— Otto van der Harst
— Nelsje Musch
— Frank Haffmans
— Janneke van der Wijk
— Farid Tabarki