happyChaos: Het Polariserende Podium

Close

happyChaos: Het Polariserende Podium

Shows

Sorry, there are currently no available shows.
happyChaos: Het Polariserende Podium

Over het programma

Wat zegt deze polarisatie over de voorwaarden van een maatschappelijke discussie? Is het publieke debat te begrensd of juist grenzeloos?

Studenten en jongeren hebben invloed op het huidige en toekomstige debat. Ook wij als jong platform zijn bekritiseerd over de keuzes die we hebben gemaakt bij het wel of niet uitnodigen van sprekers. HappyChaos gaat samen met jongerenorganisaties, programmamakers en experts in discussie over de voorwaarden en grenzen van het publieke debat.

Kom 6 december naar Internationaal Theater Amsterdam en praat mee!