Privacy and cookie policy

PRIVACYBELEID

Onze organisatie – Internationaal Theater Amsterdam (verder aangeduid als ITA), gevestigd aan de Marnixstraat 427 te Amsterdam - verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy beleid is omschreven welke gegevens we verwerken en hoe we uw privacy als klant waarborgen.

1. Welke klantgegevens verwerken we

Wanneer u onze website (www.ita.nl) bezoekt, plaatsen wij cookies. Meer informatie over onze cookies vindt u in onze cookie policy.

Wanneer u als klant een ticket bij ons koopt, vragen wij u om de volgende gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats en land, E-mail adres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

U kunt ervoor kiezen om tickets te kopen met of zonder een account. Zonder een account bestelt u enkel uw kaart(en) via ons Bespreekbureau. Met een account kunt u ervoor kiezen om u voor één of meerdere nieuwsbrieven aan te melden, of om u te abonneren op onze ITA-uitgave. Tenslotte kunt u met uw account altijd bij uw tickets.

Met uw account kunt u tevens tickets kopen voor Julidans en Nederlands Theater Festival. Kijk voor het privacy beleid van deze festivals op www.julidans.nl en www.tf.nl. Uw gegevens leggen we vast in de ticketingdatabase van TIXLY.

Naast klantgegevens beheren we gegevens van relaties, zoals zakelijke relaties en pers. Relaties worden in onze relatiedatabase beheerd.

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

We maken het voor u graag inzichtelijk waarom we genoemde persoonsgegevens verwerken, en wat we met uw gegevens doen:

- Naam: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder een naam is het niet mogelijk om een bestelling te plaatsen.

- Adres, postcode, woonplaats en land: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer u uw ticket(s) per post thuis wilt ontvangen. Daarnaast zijn ze nodig voor een gerechtvaardigd belang, om te kunnen toetsen in hoeverre we aan onze gemeentelijke en landelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen. We gebruiken uw postcode en woonplaats geanonimiseerd in bezoekersanalyses. Indien u heeft aangegeven onze ITA-uitgave te willen ontvangen, sturen we u onze brochure toe, op basis van de grondslag toestemming. Daarnaast kan het voorkomen dat we onze trouwe klanten een postmailing sturen op basis van bezoekhistorie. Dat doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Als trouwe klant gaan we ervan uit dat u prijs stelt op informatie, die we zorgvuldig op basis van uw voorkeuren samenstellen, en waarbij de inbreuk op uw privacy relatief klein is.

- E-mailadres: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. We gebruiken uw e-mailadres om u uw e-ticket toe te sturen en u een servicemail over de voorstelling die u gaat bezoeken te sturen. Ook heeft u middels uw e-mailadres toegang tot uw account op onze website, als u heeft gekozen om een account aan te maken. Bij sommige voorstellingen sturen we na afloop van het evenement een evaluatiemail. Dat doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Het evalueren en verwerken van feedback van onze klanten ten aanzien van onze dienstverlening is voor ons van groot belang en de inbreuk op uw privacy is relatief klein. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven, sturen wij u op basis van uw voorkeuren en/of bezoekhistorie e-mails op basis van de grondslag toestemming. U kunt deze toestemming eenvoudig weer intrekken, door u onderaan de betreffende nieuwsbrief af te melden.

- Telefoonnummer: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. We kunnen uw telefoonnummer gebruiken in geval van wijzigingen, afgelastingen of calamiteiten aangaande uw bezoek. Ook kunnen we contact met u opnemen als u heeft aangegeven op de wachtlijst voor een uitverkocht evenement te willen staan.

- Geboortedatum en geslacht: deze gegevens zijn nodig voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, om te kunnen toetsen in hoeverre we aan onze gemeentelijke en landelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen. We gebruiken uw geboortedatum en geslacht geanonimiseerd in bezoekersanalyses.

3. Hoe lang bewaren we uw gegevens

We bewaren uw gegevens 7 jaar in onze database. Dat doen we omdat we alleen zo geanonimiseerde bezoekersanalyses en trendanalyses kunnen maken. Naast een groep vaste klanten bezoeken veel klanten ons maar eens in de zoveel jaar. Alleen door over een langere periode te kunnen analyseren, kunnen we bezoekersanalyses en trends in kaart brengen, die we nodig hebben om na te kunnen gaan in hoeverre we aan onze gemeentelijke en landelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen.

4. Anoniem kaarten kopen

Mocht u ondanks onze zorgvuldige omgang met uw gegevens niet in onze database terecht willen komen, dan bieden we u de mogelijkheid om anoniem kaarten te kopen aan het bespreekbureau. Indien u hiervoor kiest, kunnen we u niet informeren over wijzigingen, afgelastingen of calamiteiten aangaande uw bezoek. Wanneer u uw kaarten onverhoopt verliest, kunnen wij in dit geval helaas ook niets voor u betekenen. De openingstijden van ons bespreekbureau zijn: maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 18:00 (of tot aanvang van de voorstelling). Op weekenddagen vanaf anderhalf uur voor aanvang van de voorstelling.

5. Rechten van betrokkenen

Graag wijzen we u op uw rechten als betrokkene, wanneer het gaat om de verwerking van persoonsgegevens in onze database.

- Recht op informatie: u heeft het recht om aan ons te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

- Recht op inzage: u heeft het recht om uw gegevens in te zien.

- Correctierecht: u heeft het recht om een verzoek tot correctie van uw gegevens in te dienen.

- Recht van verzet of het beperken of wissen van persoonsgegevens: u heeft het recht om aan ons te vragen dat wij uw gegevens uit onze database verwijderen. Dat recht geldt alleen als de gegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Als u bijvoorbeeld nog een voorstelling bij ons bezoekt, dan blijven uw gegevens tot en met het bezoek nog in onze database aanwezig. Daarna zullen wij uw gegevens conform uw verzoek anonimiseren en verwijderen we alle herleidbare persoonsgegevens.

- Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit): u heeft het recht om gegevens beschikbaar gesteld te krijgen op een dergelijk manier dat u deze zelf gemakkelijk door kan geven aan een andere verantwoordelijke.

- Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene, stuur ons dan een mail (info@ita.nl) waarin u aangeeft van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw bericht reageren op uw verzoek.

6. Verwerkersovereenkomst

Met de partijen waarmee we samen werken als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens, is een verwerkersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierbij gaat het om de volgende partijen / instanties:
- PerfectView: verwerker van onze relatiedatabase
- Mollie: samenwerkingspartner als het gaat om online betalingen
- Mailchimp: verwerker voor de verzending van e-mails
- TIXLY: verwerker van ons ticketingsysteem
- Google: verwerker voor de data-analyse van ons webverkeer
- APG: verwerker voor het verzorgen van onze postmailingen
- Julidans: ITA verzorgt de ticketverkoop van het festival

7. Delen van gegevens met derden

ITA deelt uw gegevens – naast de bij punt zes en in onze cookie policy omschreven verwerkers of samenwerkingspartners – niet.

Indien u kaarten heeft gekocht voor voorstellingen/activiteiten van Julidans, Holland Festival of Nederlands Theater Festival waar ITA de kaartverkoop voor verzorgt, worden uw gegevens met het betreffende festival gedeeld. Kijk voor het privacy beleid van deze festivals op www.hollandfestival.nl, www.tf.nl, www.julidans.nl.

8. Beveiligingsmaatregelen

ITA is voortdurend bezig om de beveiliging van klantgegevens te optimaliseren. Zo zijn onze websites enkel in een veilige (HTTPS) omgeving te bezoeken en geschiedt beheer van dataopslag en de server volgens ISO 27001.

9. Inzet van camera’s

Binnen ITA wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van cameratoezicht. Cameratoezicht wordt onder andere gebruikt voor het vergroten van de veiligheid. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van degenen die gefilmd worden. Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen, worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken, en worden er eisen gesteld aan de inzet van camera’s.

10. Wijziging Privacy Policy

ITA behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website (www.ita.nl) en adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

COOKIEBELEID


Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van onze website (www.ita.nl) willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

ITA is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze websites bezoekt. Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

- Het surfen op onze website leuker en makkelijker wordt.

- U bij een bestelling via onze websites niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

- We u speciale functionaliteiten kunnen aanbieden zoals het winkelwagentje.

- We kunnen meten hoe onze websites wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren.

- We u advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis van uw interesses.

Cookies zijn niet gevaarlijk. Het zijn geen computerprogramma's en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden of om privégegevens of wachtwoorden van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

3. Soorten cookies


We plaatsen:

- Functionele of noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen.

- Analytische cookies: met analytische cookies verzamelen wij met behulp van Google Analytics statistieken over het gebruik van onze website. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. De gegevens worden anoniem gebruikt (gegevens delen is uitgeschakeld) en er is een vewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Alle gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt en na 14 maanden automatisch gewist.

- Third party cookies: we plaatsen social media cookies, voor YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. Daarnaast gebruiken we advertentiescripts voor Facebook, Google Adwords, Twitter en Instagram. Zo kunnen we u aan de hand van uw surfgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen doen. Kijk voor meer informatie over het privacy- en cookiebeleid van deze instanties op: Facebook, YouTube, Twitter of Instagram.

4. Browser

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas dan uw browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw voorkeuren ook zo instellen, dat uw browser specifieke cookies, zoals bijvoorbeeld third party cookies weigert. We willen u er graag op wijzen, dat indien u geen gebruik wilt make van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer te zien zijn. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan uw interesses en worden vaker herhaald. Kijk voor meer informatie over het aanpassen van browserinstellingen ten aanzien van cookies op: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari Cookies worden voor elke computer gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.

5. Tot slot

Wij zullen cookie policy aanpassen wanneer onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Ons cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 9 augustus 2022.