Over ITA

Internationaal Theater Amsterdam (ITA) behoort tot de boegbeelden van de Nederlandse podiumkunst. Onze schouwburg in het hart van Amsterdam is het thuis van ons eigen internationale ensemble van acteurs, maar ook van vele andere podiumkunstenaars uit binnen– en buitenland. Schouwburg en ensemble vormen samen een unieke instelling, die vanuit een eigentijdse visie programmeert, produceert en inspireert. Gedreven door inhoud houden we samen de vinger aan de pols van de tijd.

ITA is de locatie van grote festivals als Brandhaarden, Julidans, Holland Festival en het Nederlands Theater Festival. De monumentale schouwburg aan het Leidseplein biedt daarnaast plaats aan ITA Academy, waar talentontwikkeling, educatie en samenwerking centraal staan. Het gebouw is een unieke ontmoetingsplek met een eigen ITA Brasserie, waar voor- en achterkant van theater één worden, zonder grens tussen makers en publiek.

ITA is in januari 2018 ontstaan uit een fusie tussen de Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam. Beide zijn gefuseerd en samen verder gegaan onder de naam Internationaal Theater Amsterdam.

Meer dan de som der delen

Internationaal Theater Amsterdam is een huis waar schouwburg en gezelschap samen één grote instelling vormen die vanuit een eigentijdse visie programmeert, produceert en inspireert. Een pluriform, maatschappelijk betrokken en toonaangevende plek voor eigentijds nationaal en internationaal theater en dans. Waar langlopende structurele relaties worden aangegaan en onderhouden met kunstenaars, podia- en theatergezelschappen uit binnen- en buitenland.

Voor zowel het publiek uit de stad als van daarbuiten, als voor mensen uit de sector een natuurlijke place-to-be. ITA wil een onmisbaar instrument zijn in het publieke debat over mens en samenleving. Het is de plek waar men op aandachtige wijze met de rijkdom van het nationale en internationale podiumkunstenlandschap in contact komt. Waar de werkelijkheid wordt bevraagd in plaats van bevestigd.

Geschiedenis van het huis

Ga mee op reis door de lange geschiedenis van Het Huis van het Nederlandse Theater. De Stadsschouwburg die nu op het Leidsplein staat, dateert van 1894. Maar de geschiedenis gaat veel verder terug, tot 1638. Tot tweemaal toe brandde de Stadsschouwburg tot de grond af. En werd hij herbouwd. Na een grondige verbouwing en de opening van een nieuwe state-of-the-art theaterzaal in 2009 is de de Stadsschouwburg klaar voor het theater van de toekomst.

Ga mee op reis