Veiligheid op de werkvloer

Internationaal Theater Amsterdam (ITA) hecht grote waarde aan een werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt en vindt elke vorm grensoverschrijdend gedrag volstrekt onaanvaardbaar.

Veiligheid op de werkvloer


Internationaal Theater Amsterdam (ITA) hecht grote waarde aan een werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt en vindt elke vorm grensoverschrijdend gedrag volstrekt onaanvaardbaar. Om die reden zijn in de afgelopen jaren verdere maatregelen genomen met een eigen regeling ‘ongewenste omgangsvormen’, de aanstelling van een externe vertrouwenspersoon, een intimiteitscoördinator en de start van een focusgroep ‘veilige werkvloer’, waaraan medewerkers en leden van de OR en management team deelnemen. Ook worden doorlopend trainingen aangeboden, onder andere op het gebied van sociale veiligheid en diversiteit & inclusie.
-|-
ITA houdt jaarlijks een medewerkersonderzoek, dat wordt uitgevoerd door een externe partij en waarin onder meer aandacht is voor veiligheid, leiderschap en samenwerking. Sinds januari 2023 heeft ITA een manager Diversiteit & Inclusie. Ook is in september 2023 een leiderschapsprogramma gestart voor leidinggevenden.