Rapport Verinorm

Het gehele rapport is hier in te zien.

Rapport Verinorm

(Oud)medewerkers en freelancers van ITA, die inhoudelijke vragen hebben met betrekking tot het onderzoek kunnen contact opnemen met Astra Albertzoon, Hoofd HR, via astra.albertzoon@ita.nl

Indien (oud)medewerkers behoefte hebben aan nazorg met betrekking tot hun eigen ervaringen, dan bieden wij graag een luisterend oor via onze vertrouwenspersoon Dominique Maas, via maas@devertrouwenspersoon.nl.