Regeling ongewenste omgangsvormen

Internationaal Theater Amsterdam (ITA) wil een veilige en gezonde werkomgeving bieden waarin we respectvol met elkaar omgaan en iedereen die bij ITA werkt zich veilig voelt en zijn/haar talenten kan ontplooien.

Regeling ongewenste omgangsvormen


ITA vindt elke vorm van seksuele intimidatie, pesterijen, agressie, stalking, geweld of discriminatie onaanvaardbaar. De regeling ‘ongewenste omgangsvormen’ heeft als doel op te treden tegen ongewenste omgangsvormen door deze tegen te gaan en te voorkomen en -waar zij toch voorkomen- te (h)erkennen en aan te pakken.
-|-
Als organisatie voeren wij door middel van deze regeling een actief beleid gericht op het tegengaan van ongewenst gedrag op de werkplek.