Fiscale Voordelen & RSIN

Stichting Internationaal Theater Amsterdam is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Steun aan onze organisatie kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn. De belastingdienst betaalt mee aan uw gift. De Belastingdienst vraagt in uw aangifte naar het RSIN van uw ANBI. Voor Stichting Internationaal Theater Amsterdam is dat 814077821.

Fiscale Voordelen & RSIN

Geven als particulier

Eenmalige gift
Eenmalige giften zijn fiscaal voordelig en kunt u als persoonsgeboden aftrek van de inkomensbelasting aftrekken. Uw gift levert u belastingvoordeel op, aangezien u bij de aangifte inkomstenbelasting 125% van uw schenking mag aftrekken.

Maak uw gift over op (IBAN)rekeningnummer NL15 RABO 0309 1666 24 t.n.v. Stichting Internationaal Theater Amsterdam o.v.v. 'eenmalige gift'.

Periodieke gift

Wilt u vaker schenken en/of niet te maken hebben met drempels of maxima, sluit dan een Overeenkomst Periodieke gift in geld van de Belastingdienst af. Daarin staat dat u voor ten minste 5 jaar achtereen een vast bedrag schenkt. Deze giften zijn volledig aftrekbaar. Het is zelfs zo dat u uw schenking met 1,25 mag vermenigvuldigen en dit bedrag mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Stel: u doet een periodieke gift van €1000,- gedurende 5 jaar, in totaal € 5.000. Dan is elk jaar € 1.250,- (€ 1.000,- x 1,25) aftrekbaar van de inkomensbelasting. Bij een effectief belastingtarief van 52% kost uw schenking u slechts € 350 per jaar, totaal over 5 jaar is dat € 1.750, terwijl u Internationaal Theater Amsterdam steunt met € 5.000.