Fiscale voordelen ANBI

Stichting Internationaal Theater Amsterdam is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht.

Steun aan onze organisatie kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn. De belastingdienst betaalt mee aan uw gift. De Belastingdienst vraagt in uw aangifte naar het RSIN van uw ANBI. Voor Stichting Internationaal Theater Amsterdam is dat 814077821.

Fiscale voordelen ANBI

Eenmalige gift

Eenmalige giften zijn fiscaal voordelig en kunt u als persoonsgebonden aftrek van de inkomensbelasting aftrekken. Uw gift levert u belastingvoordeel op, aangezien u bij de aangifte inkomstenbelasting 125% van uw schenking mag aftrekken.

Maak uw gift over op (IBAN)rekeningnummer NL15 RABO 0309 1666 24 t.n.v. Stichting Internationaal Theater Amsterdam o.v.v. 'eenmalige gift'.

BEREKEN HIER UW PERSOONLIJKE FISCALE VOORDEEL

Periodiek schenken

Indien u zich voor 5 jaar committeert aan een periodieke schenking, wordt er een fiscaal aantrekkelijke vermenigvuldigingsfactor (multiplier) gehanteerd van 1,25. Dat wil zeggen dat uw gift voor 125% aftrekbaar is.

Sinds 1 januari 2012 biedt de overheid een extra stimulans bij de aftrek inkomstenbelasting m.b.t. giften en de vennootschapsbelasting voor giften aan Culturele ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Internationaal Theater Amsterdam heeft deze ANBI status.

Meer informatie over de wetgeving kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Heeft u vragen over een periodieke donatie of over andere manieren om ITA te steunen? We staan met veel plezier tot uw beschikking om u er persoonlijk meer over te vertellen. U kunt ons bereiken via development@ita.nl of telefonisch op 020-523 78 66.

LEES MEER