Fiscale voordelen ANBI

Stichting Internationaal Theater Amsterdam is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht.

Steun aan onze organisatie kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn. De belastingdienst betaalt mee aan uw gift. De Belastingdienst vraagt in uw aangifte naar het RSIN van uw ANBI. Voor Stichting Internationaal Theater Amsterdam is dat 814077821.

Fiscale voordelen ANBI

Eenmalige gift

Eenmalige giften zijn fiscaal voordelig en kunt u als persoonsgebonden aftrek van de inkomensbelasting aftrekken. Uw gift levert u belastingvoordeel op, aangezien u bij de aangifte inkomstenbelasting 125% van uw schenking mag aftrekken.

Maak uw gift over op (IBAN)rekeningnummer NL15 RABO 0309 1666 24 t.n.v. Stichting Internationaal Theater Amsterdam o.v.v. 'eenmalige gift'.

BEREKEN HIER UW PERSOONLIJKE FISCALE VOORDEEL

Periodiek schenken

Door de huidige gunstige belastingregeling voor culturele instellingen, kunt u Internationaal Theater Amsterdam veel meer geven dan het u netto kost. Een schenking van bijvoorbeeld € 1.000,- per jaar, vastgelegd voor een periode van ten minste vijf jaar, levert het theater jaarlijks het volledige bedrag van € 1.000,- op. Deze schenking kost u, onder de huidige Geefwet en bij een inkomstenbelastingtarief van 52%, netto € 350,- per jaar. Ook als de Geefwet niet meer van kracht mocht zijn, blijft schenken heel aantrekkelijk. U betaalt in dat geval netto jaarlijks € 480,-.

De genoemde bedragen zijn indicatief. Wat een gift werkelijk netto kost hangt af van uw individuele situatie.

* de Geefwet geldt op dit moment tot 1 januari 2019

Steun ITA