Amsterdammer van het Jaar - De genomineerden

Elk jaar worden tien nobele Amsterdammers genomineerd voor de titel Amsterdammer van het Jaar. Het doel van deze verkiezing is het bevorderen van actief burgerschap door gewone Amsterdammers, die dit jaar een positieve bijdrage hebben geleverd aan de stad, in het zonnetje te zetten en door alle Amsterdammers te laten zien wat je zelf voor je wijk, buren en stad kan betekenen.

De 10 genomineerden stellen zich hieronder aan je voor:

Jurre van de Kamp

Oprichter van de Stichting Samen is niet alleen. Deze stichting helpt mensen die in de armoede zijn geraakt, ze worden met raad en daad bij gestaan, zodat zij hun eigen leven weer op de rails krijgen.

Lieve Nieuwint en Vicky van der Spoel

Door corona zaten veel boeren met overschotten en moesten ze noodgedwongen veel producten vernietigen. Lieve en Vicky startten een nieuw initiatief en zorgden dat de producten rechtstreeks van de boer naar de Amsterdammer werden gebracht. Een goed voorbeeld van een ondernemersgeest.

Gianni da Costa

Als vrijwilliger zorgt Gianni al jarenlang voor ongedocumenteerde gezinnen. Deze Amsterdamse gezinnen kunnen geen beroep doen op voorzieningen omdat ze niet-legaal in Nederland verblijven. Door de coronacrisis werd hun lot nog schrijnender en werden zij onder andere geholpen met voedselpakketten.

Sandra Ballij

Sandra ziet talenten waar anderen beperkingen zien. Zij ontdekte dat veel blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden ongewild werkeloos zijn. Zo startte zij de onderneming Ctalent, de schakel tussen werkgevers en werknemers met een zintuiglijke uitdaging. Sandra heeft een duidelijk doel voor ogen: werkeloosheid onder zintuiglijk uitgedaagden drastisch te verlagen.

Diana Sardjoe

Oprichtster van Stichting Moeder is de sleutel. Als ervaringsdeskundige helpt Diana andere moeders waarvan hun, veelal zonen, tussen de wal en het schip dreigen te raken en hierdoor het verkeerde pad op gaan. Bij de Stichting Moeder is de sleutel spelen de moeders een belangrijke, zo niet cruciale, rol om een positieve invleod te houden op hun kinderen.

Nicolaas Veul

Nicolaas vraagt aandacht voor kwetsbare LHBTI-jongeren en de gevolgen van discriminatie. Hij legt deze problematiek uit aan een groot publiek, en mijdt daarbij het ongemakkelijke gesprek niet.

Kurano Bigiman

Als leraar klassieke talen vond Kurano het raar dat er in Zuidoost, met bijna 90.000 inwoners, geen gymnasium was. Ruim een jaar geleden werd hem gevraagd om die op te zetten. En dat is hem gelukt: het lr Lely Lyceum heeft een gymnasium.

Minka Bos

Minka, van 'In mijn Buurt - Leren door Ontmoeting', zorgt met openhartige gesprekken tussen jong en oud voor meer begrip. In de ontmoetingen horen leerlingen van de ouderen het persoonlijke verhaal over het koloniale verleden, of over de Tweee Wereldoorlog in de buurt. De kinderen leren de verhalen doorvertellen alsof het hun eigen verhaal is en spreken bij alle herdenkingen uit naam van hun vertellers.

Mourad El Otmani

Mourad is een van de initiatiefnemers van het jongerenplatform Young Amsterdam. Zij bieden jongeren tussen de 15 en 27 jaar de mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. Dat doen zij actief met diverse programma's, gericht op jongeren.

Sabina Achterbergh

Sabina, van Vereniging Sinti Roma Woonwagenbewoners Nederland, behartigt al jaren het welzijn van woonwagenbewoners. Bij de dodenherdenkingen, 4 mei op de Dam, legt zij een krans namens de Roma en Sinti, waarvan er tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim anderhalf miljoen zijn omgekomen. Haar doel is het uitsterfbeleid van zigeuners te stoppen.

Alle foto's op deze pagina: ©Jurre Rompa