14 juni / Internationaal Theater Amsterdam

Advies Amsterdamse Kunstraad

Vandaag maakte de Amsterdamse Kunstraad de adviezen over de toegekende subsidieaanvragen bekend. Ondanks dat er wordt geadviseerd om ITA met een bedrag van €250.000,- per jaar te korten ten gunste van twee andere Amsterdamse theaters, zijn we verheugd over de erkenning voor onze nieuw ingeslagen koers. Met onze focus op vooruitstrevende verhalen en innovatieve vormen binnen de podiumkunsten, waarbij empathie en inlevingsvermogen de rode draad vormen, voelen we ons gesterkt en extra gemotiveerd om onze ambities voort te zetten.


De Amsterdamse Kunstraad ziet ITA als een in Amsterdam, in Nederland en ook internationaal belangrijke en toonaangevende productie- en presentatieplek voor klassiek, modern en nieuw theaterrepertoire voor de grote zaal met het ITA Ensemble als verrijking van het Nederlands toneel, behorende tot de internationale top.
Het is bijzonder fijn te lezen dat de nieuwe wind die door ITA waait niet onopgemerkt is gebleven en de accenten die wij de komende jaren leggen door de commissie worden gezien en gewaardeerd. De kritische noten in het advies van de Kunstraad vinden wij waardevol en nemen we mee.

We feliciteren ook onze partners van het Bijlmer Parktheater en De Meervaart met de geadviseerde verruiming van hun budget. We weten dat deze theaters een ontzettend belangrijke rol spelen in hun stadsdelen, waar de culturele infrastructuur dringend versterking behoeft. Dat staat niet ter discussie.
Het advies van de AKr betekent wel dat wij pijnlijke keuzes moeten gaan maken die gevolgen hebben voor onze programmering en onze organisatie.
En daarbij geldt: er hangt ons nóg een voorgenomen bezuiniging boven het hoofd.
-|-
Immers, de wethouder heeft eerder aangekondigd met ingang van 2025 een bedrag van 3 mln. per jaar te verschuiven van de 7 door de gemeente gesubsidieerde instellingen naar het AFK. Dat voornemen, die in feite een bezuiniging betekent voor deze 7 instellingen, is nog altijd niet van de baan.
In diens advies van vandaag noemt de AKr deze bezuiniging “niet verantwoord”. Daarom adviseert de AKr het college om alsnog alternatieve dekking te vinden voor deze 3 mln.. Dan hoeft de budgetverruiming van het AFK niet ten koste te gaan van de budgetten van deze instellingen.

We zijn erg blij met dat advies. Want tel bij deze bezuiniging nog de verhoging van de btw en mogelijke landelijke subsidiekortingen op, en het is duidelijk dat dit serieuze gevolgen gaat hebben voor onze artistieke kwaliteit, onze toegankelijkheid, onze maatschappelijke impact, onze lokale samenwerkingen en onze internationale positie.

We doen dan ook een dringend beroep op het College om dit advies van de AKr over te nemen, en wel voor de gehele subsidieperiode 2025-2028.