29 maart / Internationaal Theater Amsterdam

Gerrit Korthals Altes overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat Gerrit Korthals Altes is overleden.

Korthals Altes was 34 jaar zakelijk leider van vooraanstaande toneelgezelschappen: Toneelgroep Theater, Publiekstheater en Toneelgroep Amsterdam. Hij stond daarmee aan de basis van Internationaal Theater Amsterdam, dat is voortgekomen uit een fusie van Toneelgroep Amsterdam en de Stadsschouwburg Amsterdam.

Hij was in de jaren zestig kritisch over het destijds bestaande toneelbestel en heeft eraan bijdragen dat te veranderen. Hij was betrokken bij de eerste plannen voor de uitbreiding van de Stadsschouwburg aan het Leidseplein, de latere Rabozaal.

Gerrit Korthals Altes is 80 jaar oud geworden. We gedenken in hem een betrokken en gerespecteerd bestuurder en een fervent toneel- en kunstliefhebber.