05 september / Internationaal Theater Amsterdam

ONTHULLING SCHILDERIJ THE NEED FOR LEGACY IN ITA TIJDENS HET NEDERLANDS THEATER FESTIVAL

Zondag 4 september is het schilderij van Iris Kensmil over het Doe-theater onthuld in Internationaal Theater Amsterdam door Marjorie Boston, Daniël Kolf en Adeiye Tjon, de zoon van Henk Tjon.

Na de succesvolle eerste samenwerking tussen The Need for Legacy, Internationaal Theater Amsterdam en het Nederlands Theater Festival zijn de handen opnieuw ineen geslagen voor de totstandkoming van een tweede schilderij dat recht doet aan de Nederlandse theatergeschiedenis en bijdraagt aan een inclusievere canon van deze geschiedenis. Het eerste schilderij is een portret van Rufus Collins door Brian Elstak.

Met dit nieuwe werk dat aan de wanden van Internationaal Theater Amsterdam komt te hangen wordt duidelijk dat sommige mensen, groepen en legacies een onuitwisbare indruk maken. Het is de bedoeling dat hiermee toekomstige theaterbezoekers zichzelf nog meer zullen herkennen in de wanden en de bühne van het theater.

Doe-theater

The Need for Legacy heeft dit jaar voor het Doe-theater gekozen, een satirisch-kritisch theatergezelschap opgericht in 1973 door Thea Doelwijt en Henk Tjon. Ze maakten Surinaams totaaltheater met alle Surinaamse culturen en elementen. De keuze voor het Doe-theater voelt passend in een jaar waarin de sector de Nederlandse theatercollectieven viert. Ook heeft The Need for Legacy voor het Doe-theater gekozen omdat de overzeese koloniale geschiedenis ook onderdeel is van de Nederlandse theatergeschiedenis en deze theatergroep staat met het includeren van iedere culturele groep in Suriname symbool voor de kracht van het collectief.

De Nederlandse theatercanon kent veel meer makers van kleur dan waar de meeste mensen zich bewust van zijn. The Need for Legacy is een platform van makers en spelers van kleur en zet zich in voor een inclusieve Nederlandse theatergeschiedenis. Dit doet zij door te werken aan de bewustwording hiervan door een geschiedenis zichtbaar te maken die uit de archieven dreigt te verdwijnen. -|- De samenwerking met ITA en Nederlands Theater Festival is één van de projecten die hieraan bijdragen. Tijdens het Nederlands Theater Festival zal The Need for Legacy samen met het Allard Pierson een presentatie geven tijdens het programma Gaten in ons geheugen. Tijdens dit programma gaan zijn in op hun samenwerking om nog onbekende verhalen van en over makers van kleur te ontsluiten.

Iris Kensmil is beeldend kunstenaar en staat bekend om haar olieverfschilderijen, tekeningen en installaties die op indringende wijze direct tot de verbeelding spreken. Met haar werk laat Kensmil onderbelichte Zwarte geschiedenissen zichtbaar worden. Kensmil vertegenwoordigde in 2019 Nederland tijdens de Biënnale van Venetië.