07 oktober / Internationaal Theater Amsterdam

Programmering hervat vanaf 1 oktober

De veiligheidsregio heeft beslist om ITA een ontheffing te verlenen. We zijn verheugd over deze toekenning waardoor we onze reguliere programmering weer kunnen hervatten. Nu we weer open mogen, breiden we ons corona-protocol verder uit: vanaf nu is ook in ITA het dragen van een mondkapje verplicht. We vragen u een mondkapje op te doen als u ons theater binnenkomt en ook als u tijdens de pauze of na de voorstelling weer opstaat om de zaal uit te gaan. Uw mondkapje mag af als u op uw plek in de zaal zit.