03 juli / Internationaal Theater Amsterdam

Reactie op advies Raad voor Cultuur

Vandaag hebben wij te horen gekregen dat de Raad voor Cultuur het advies geeft aan de Rijksoverheid om de meerjarige subsidie van ITA met bijna 50% te korten. Dit nieuws slaat in als een bom en treft niet alleen onze eigen organisatie en medewerkers, die hier direct door worden geraakt, maar ook nationale en internationale theaters waar ITA een zeer belangrijke partner voor is.

ITA speelt in binnen- en buitenland een cruciale rol in de ontwikkeling van theater. We kunnen niet begrijpen waarom de Raad deze rol zo fundamenteel in gevaar wil brengen. 

In het advies van de Raad is weliswaar steun te lezen voor de veranderingen die ITA heeft ingezet, onder andere met de komst van onze nieuwe artistiek directeur Eline Arbo, maar de Raad geeft ons geen tijd om die veranderingen uit te voeren. Sterker nog, de uitvoering wordt alleen maar lastiger gemaakt als we met bijna de helft gekort worden. Onze nieuwe artistiek directeur heeft in korte tijd al veel verandering en succesvolle producties gebracht.

De eisen die de Raad ons stelt en een korting van bijna de helft van de bijdrage vallen niet te rijmen met de in het advies uitgesproken wens voor vernieuwing.

-|-We luisteren naar de kritiek en willen samenwerken maar het wordt ons lastig, zo niet onmogelijk gemaakt, om verdere veranderingen met behoud van hoge artistieke kwaliteit door te voeren.

Dit advies raakt het voortbestaan van onze producties, onze internationale positie en ons ensemble in de kern. We zullen de komende dagen gebruiken om, samen met onze medewerkers en partners de gevolgen in kaart te brengen, want de impact is enorm als dit advies gevolgd wordt.

Eline Arbo, Denise de Boer, Clayde Menso
Directie Internationaal Theater Amsterdam