18 mei / Internationaal Theater Amsterdam

VERKLARING ITA NAAR AANLEIDING VAN ARTIKEL IN DE VOLKSKRANT VAN 18 MEI

Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant van 18 mei leest u hieronder de reactie die is verstuurd door de directie van ITA naar de redactie van de Volkskrant.

De zorgen van onze medewerkers bij techniek worden door de directie zeer serieus genomen. Directeur Ivo van Hove: ‘Voor ons is het altijd zo geweest dat we naast een ensemble van acteurs ook een ensemble van techniekers hebben die samen met de artistieke teams de ambitie hebben het beste theater ter wereld te maken. Het welzijn van cast en crew staat daarbij voorop.’ De artistieke en technisch uitdagende producties van het ITA-Ensemble komen alleen tot stand met een ongelofelijke inzet van acteurs en technisch specialisten die het uiterste van hun vakkennis geven om deze producties te maken en te tonen in binnen- en buitenland. We zijn ons ervan bewust dat dit veel van hen vraagt. De bezetting en de werkdruk heeft dan ook de volle aandacht en de duurzame inzetbaarheid van de technische ploeg heeft prioriteit.

Na de brieven eind 2019 zijn er vanuit de directie meteen gesprekken gevoerd met de afdeling en zijn er stappen afgesproken om verbeteringen aan te brengen. Zo is het budget vergroot en de formatie verruimd. Echter, door Corona ontstond er – zoals voor iedere organisatie - begin 2020 een heel andere situatie die geduurd heeft tot midden januari 2022. Hierdoor zijn er nog steeds meerdere openstaande vacatures, ondanks dat er voldoende budget voorhanden is tot uitbreiding. Voor de aanvulling met freelancers reserveert ITA jaarlijks een vast bedrag. ITA voert een beleid om zoveel mogelijk personeel in alle geledingen een vast contract te willen bieden. Dat geldt ook voor technici. De opgebouwde kennis van de technici voor het repertoire van het ITA-Ensemble is daarbij van groot belang.

-|-De cultuursector is – net als bijvoorbeeld de horeca, de gezondheidszorg en andere sectoren - zwaar getroffen door de lockdowns. De vraag naar personeel is gegroeid, terwijl het aanbod achterblijft. Ook technici kiezen vaker voor een freelance bestaan. ITA is geen uitzondering op deze ontwikkeling, ook niet binnen de cultuursector. Bij navraag bij collega’s geldt dit voor veel theaters en gezelschappen in binnen- en buitenland. Dit is dan ook geen uniek probleem voor ITA.

ITA ervaart wel dat het na de lockdowns weer in conditie moet komen, en dat we er nog niet helemaal zijn. De werkdruk rond de productie De Toverberg was voor enkele technici tot onze spijt te hoog, met ziekte en een annulering van de première als gevolg. De directie vond dit een zeer zorgelijke situatie en heeft in overleg met de technische ploeg besproken welke voorstellingen wel en niet door konden gaan. Het theater kent een bijzondere dynamiek, waarbij het aantal uren in bepaalde perioden soms hoog kan oplopen. Nieuwe maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat technici daar overheen gaan. De directie is en blijft in gesprek met de technische ploeg, alles is erop gericht om uitval te voorkomen. Momenteel zijn er 3 zieken van de totale ploeg van 48 medewerkers.

ITA heeft als theater de opdracht om een breed en groot publiek aan te trekken met scherpe, urgente en grootschalige producties van het eigen ITA-Ensemble en met theater en dansprogramma’s van nationale en internationale gezelschappen. De unieke kracht van de eigen producties van ITA is dat voorstellingen over de jaren heen terugkeren. De Toverberg speelt komende zomer op het Edinburgh International Festival en is komend seizoen opnieuw te zien in ITA.

Lees hier het artikel in De Volkskrant