Solidariteitsavond

Sluiten

Solidariteitsavond

Aanvang

Voorstellingen

Helaas, op dit moment zijn er geen voorstellingen beschikbaar.
Solidariteitsavond
Aanvang
Gratis toegang

Op 2 maart nodigt Aanvang de hele podiumkunstensector uit voor een Solidariteitsavond in de Rabozaal. Op 2 maart om 17:00 is de deadline voor het indienen van de plannen bij het Fonds Podiumkunsten. Om 20:00 komt de sector samen bij ons om het glas te heffen en naar de toekomst te kijken.

Tijd 20.00 - NNB
Zaal Rabozaal
Aanmelden verplicht
Ongeplaceerd

Tijdens de solidariteitsavond ben je meer dan welkom om met elkaar - de gehele podiumkunstensector - te vieren; te praten en te strijden. Hoe meer mensen, hoe beter: je aanwezigheid is al een statement

We vieren het werk

De afgelopen maanden is er flink geschreven aan nieuwe plannen en aanvragen. Soms tegen de klippen op, maar altijd samen zorgt de sector voor waanzinnig prachtig werk. Door het altijd aanwezige tekort lijken we concurrenten geworden, maar de sector is in de gehele breedte veelzijdigheid waardevol. De avond staat in het teken van waardering en verbinding.

We spreken elkaar

De avond bestaat uit twee delen: een voorprogramma met sprekers en acts, en een borrel. In dat laatste deel is er volop gelegenheid om elkaar te spreken, verschillende perspectieven te horen en toe te voegen, je te laten informeren of een solidair biertje te drinken met een collega.

We strijden solidair

De tijd dringt, ons veld staat radicale transformaties te wachten en al tien jaar wordt er bezuinigd op de kunsten. Er is weinig tijd om nog invloed te kunnen uitoefenen op de gemaakte plannen. Tijdens deze avond bespreken we sleutelmomenten waarbij iedereen, op een eigen manier, een rol kan spelen.

De solidariteitsavond viert de pluriforme podiumkunsten met sprekers en optredens. Op de avond is er ruimte voor input, vragen en kun je jezelf informeren door bijdragen van onder andere belangenverenigingen Kunsten ‘92, De Kunstenbond en het NAPK.

Met onder andere: Eric de Vroedt, Rikkert van Huisstede, DJ Touw en Blok, de Theatertroep

Programma

De avond bestaat uit twee delen. In het voorprogramma wordt er o.a. gesproken door Eric de Vroedt (HNT) en Calliope Tsoupaki (Componist des Vaderlands). Ook zijn er acts van X_YUSUF_BOSS, Panama Pictures en Rikkert van Huisstede. Het hoofdprogramma is de aansluitende borrel. Hierbij kijken we samen de toekomst in de ogen. Er is volop gelegenheid om met elkaar te spreken, verschillende perspectieven te horen en toe te voegen, je te laten informeren of een solidair biertje te drinken met een collega. Op de vloer kun je diverse partijen ontmoeten: belangenverenigingen Kunsten '92, de Kunstenbond en NAPK, politici en de makers achter verwante initiatieven als #ikbenartiest en Onafhankelijke Makersoverleg Utrecht (OMU).

Wie zijn wij?

Aanvang! is een initiatief voor discussie, informatie en draagvlak over de podiumkunstensector in Nederland. Aanvang! neemt door individuele initiatieven allerlei verschillende vormen aan, het wordt georganiseerd door een diverse groep individuele geïnteresseerden. Aanvang! wil samen de pluriformiteit en slagkracht van de sector beschermen en ondersteunen en solidariteit in het veld verduurzamen.