Joop Admiraal Fonds

Uw nalatenschap geeft theater toekomst


U weet het vast nog wel: die eerste keer dat u werd meegesleept in een verhaal tijdens een voorstelling en u totaal onder de indruk de zaal verliet. Iedereen heeft wel zo’n ervaring, die uw leven heeft verrijkt, nieuwe perspectieven heeft gebracht of juist troost bood. Als u de toekomstige generaties dezelfde beleving gunt, kunt u overwegen Internationaal Theater Amsterdam in uw nalatenschap op te nemen.
-|-
Via het Joop Admiraal Fonds. Dit fonds is er speciaal voor nalatenschappen aan ITA. Zo draagt u bij aan de toekomst van een wereldvermaard acteursensemble en aan een theater dat behoort tot de boegbeelden van de Nederlandse podiumkunst.

Onze schouwburg: waar verhalen worden verteld die er toe doen


Vele liefhebbers en kennismakers genieten ieder jaar van de toonaangevende toneel- en dansvoorstellingen die ITA maakt en programmeert. Ons 125-jarige monumentale gebouw op het Leidseplein is het thuis van ons eigen internationaal repertoiregezelschap, het ITA ensemble, maar ook van vele andere toonaangevende podiumkunstenaars, zoals toneel- en dansgezelschappen uit binnen- en buitenland. Een huis met programmering voor alle leeftijden, met een Academy voor regie– en toneeltalent, een huis dat openheid ademt. Waar ruimte is voor debat en waar verhalen worden verteld om te inspireren.
-|-
Het ITA ensemble (voorheen Toneelgroep Amsterdam) bestaat al ruim 30 jaar uit de beste acteurs en actrices van Nederland. Hoe vanzelfsprekend dit ook lijkt, het is uniek dat er een breed acteursensemble van wereldfaam bestaat, in vaste dienst, dat samen met een team van toonaangevende regisseurs zowel in Amsterdam als wereldwijd de podia bespeelt en overal mensen raakt.

Deze bijzondere voorstellingen met alles daaromheen, willen we ook voor de toekomstige generaties zeker stellen. Door het Joop Admiraal Fonds in uw testament op te nemen, maakt u dat mogelijk.

Age of Rage © Jan Versweyveld
Medea © Sanne Peper

Joop Admiraal


‘Het narcistische is denk ik dat je
op het toneel klimt, het besef dat
mensen naar je kijken. Dáárom
word je acteur. Je leert ervan,
je wordt er beter door. Ik denk
dat ik tot mijn dood zal blijven
toneelspelen.’


— Joop Admiraal
Fragment uit interview in Het Gebeuren, 2 december 1989
-|-
Misschien heeft u zijn portret al gezien in de galerij in de schouwburg: Joop Admiraal. Deze uitzonderlijke podiumkunstenaar (1937-2006) – die ook deel uitmaakte van het vaste ensemble – kon als geen ander verhalen vertellen en mensen daarmee raken. Hij inspireerde veel van de actrices en acteurs die u nu bij ons kunt zien. Daarmee leeft hij tot op de dag van vandaag voort in ons theater.

Het Joop Admiraal Fonds


Als u het Joop Admiraal Fonds in uw testament opneemt, geeft u het theater waar u zelf zo van geniet, door aan de volgende generaties. Het is een continuïteitsfonds. Uw nalatenschap of legaat wordt door ons niet in een keer besteed, maar over vier jaren verspreid. U ondersteunt theater en dans straks over meerdere jaren.

Zelf bepalen
Educatie en talentontwikkeling, eigen producties, of behoud van het monumentale gebouw, u kunt zelf bepalen waaraan uw nalatenschap wordt besteed. U kunt een of meerdere van de volgende doelen ondersteunen:

1. Internationaal Theater Amsterdam algemeen: u draagt bij aan alle activiteiten
2. Ons ensemble en de productie van eigen stukken
3. Nationale en internationale programmering
4. ITA–Academy (talent ontwikkeling en educatie)
5. Behoud van onze monumentale schouwburg
-|-
Raad van Advies
Het Joop Admiraal Fonds kent een Raad van Advies die er jaarlijks op toeziet dat de ontvangen bedragen worden besteed aan de gewenste (geoormerkte) doelen. Jaarlijks wordt maximaal 25 % besteed van het totaal ontvangen bedrag. De spreiding van uw nalatenschap over meerdere jaren waarborgt de continuïteit van ITA.

Uw persoonlijke wensen

Wilt u bijdragen aan de toekomst van toonaangevend theater via het Joop Admiraal Fonds? Samen met u kunnen we nadenken over de toekomst en uw wensen in kaart brengen: wat wilt u precies ondersteunen en hoe? We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Aan ons theater zijn professionals verbonden met ruime ervaring op dit gebied. Ook werken we samen met externe specialisten zoals notarissen en estate-planners die u kunnen ondersteunen.

Erfenis of legaat?

Samen met uw notaris kunt u bepalen welke vorm uw nalatenschap krijgt. U kunt ITA tot mede-erfgenaam of erfgenaam benoemen, naast bijvoorbeeld kinderen, familieleden, vrienden en/of andere goede doelen. Ook kunt u ITA een vast geldbedrag schenken: een legaat. Een legaat is een in uw testament omschreven gift, een bedrag of percentage van uw nalatenschap. Een legaat-akte kunt u ook opmaken als aanvulling op uw testament of gebruiken als u geen testament hebt.

Contact opnemen?


Wanneer u met ons een gesprek wilt, neem dan contact op met onze afdeling Development.

E-mail: gwen@ita.nl / development@ita.nl
Telefoon: 020-523 78 66 of 020-795 99 00
-|-
Internationaal Theater Amsterdam is vrijgesteld van belasting over alle verkrijgingen uit schenkingen en testamentaire bepalingen. Dat betekent dat er geen schenk- en erfbelasting over wordt geheven. ITA is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de Culturele Goede Doelen.

Hans en Griet
Drumming

Cultuur vormt een belangrijk onderdeel van mijn leven. Daarom steun ik al jaren ITA. Het verrijkt mijn kijk op onze samenleving. Ik vind het, ook juist in deze tijd, belangrijk dat ook de toekomstige generatie de mogelijkheid heeft om kennis te kunnen nemen van de kansen die cultuur biedt om hun leven te verrijken. Daarom heb ik in mijn testament het Joop Admiraal Fonds opgenomen om ook na mijn dood bij te dragen aan een ideaal dat ons allen ter harte zou moeten gaan.
— Peter Dorsman, bezoeker en donateur van ITA

“I can no other answer make but thanks, And thanks, and ever thanks.” - Willam Shakespeare, Twelfth Night

ITA is aangesloten bij het landelijke platform Nalaten aan Cultuur.nl