ITA-alliantie

ITA is zich bewust van de verantwoordelijkheid die het voor het Nederlands theaterbestel draagt en gaat sinds vele jaren allianties aan met makers die artistiek volledig autonoom werken, waarbij ITA zorg draagt voor hun zakelijke leiding, verkoop, marketing en administratie.

Adelheid|Female Economy

Zo hebben we ons al jarenlang verbonden aan Adelheid|Female Economy, het artistieke kantoor van theatermaker Adelheid Roosen.

Het werk van Adelheid is verweven met de zoektocht naar de Ander: 'Ik ben er omdat jij er bent'. Het is geen poging het vreemde te begrijpen. Adelheid kantelt het perspectief en probeert daarmee te tonen dat er feitelijk geen vreemde is.

Vanuit de gedachte dat uiteindelijk alles een illusie is, werkt Adelheid|Female Economy aan een nieuwe economische gedachte: ‘Come near, just come to me’ / Hélène Cixous. Adelheid|Female Economy steekt haar beide armen uit naar interculturaliteit, ze zoekt de doornen met bloem en al. Dit is haar cultuur en dat is de Kunst.

Naar de website van Adelheid