24 november / Internationaal Theater Amsterdam

ITA past programmering voorjaar 2023 aan

Internationaal Theater Amsterdam schrapt een aantal voorstellingen in het voorjaar van 2023. Deze maatregel wordt genomen om de werkdruk te verlagen.

De aanpassingen van de programmering vinden plaats bij het ITA-ensemble, bij voorstellingen van gastgezelschappen, op het vlak van educatie en bij de verhuuractiviteiten. De landelijke tournee van De uren wordt geannuleerd, evenals de productie De Toverberg en de livestream van Het jaar van de kreeft. Ook in de gastprogrammering worden er aanpassingen gedaan, alles samen gaat het om totaal 15% van de totaal geplande activiteiten. Door ingrepen kan ITA de overige planning van producties en programmering in het lopende seizoen waarborgen.

Na de pandemie presenteerde ITA aan het begin van theaterseizoen 2022-2023 een ambitieus programma. De gevolgen van corona zijn echter nog altijd dagelijks voelbaar bij het gezelschap en de organisatie, zoals in de gehele sector. ITA slaagde er, ondanks de heersende krapte op de arbeidsmarkt, in de afgelopen maanden 20 nieuwe medewerkers te vinden. Toch staan er momenteel nog altijd 16 vacatures open, met name voor technische functies.

Afgelopen april werd de première van de voorstelling De Toverberg afgelast toen overbelasting dreigde bij het personeel. Dit was voor ITA het signaal om een technische commissie in te stellen en een onafhankelijke deskundige in te schakelen. Een aantal aanbevelingen uit dit traject zijn inmiddels ingevoerd binnen ITA. Zo zijn werkroosters aangepast, wordt er meer voorbereidingstijd uitgetrokken per productie en krijgen technici de mogelijkheid om een proefbouw uit te voeren op andere locaties.

Door de aanpassingen creëert ITA volgens de directie ‘ruimte om het werk goed te blijven doen.’ ITA hecht grote waarde aan een kwalitatief hoogstaande programmering. ‘Daarvoor is de duurzame inzetbaarheid van personeel de allerbelangrijkste randvoorwaarde.’

Volgens de directie is het besluit ‘niet lichtzinnig’ genomen. ‘Het raakt medewerkers, gastspelers, kaartkopers, podia en gastgezelschappen. Tegelijk houden we vast aan onze missie. Ook dit voorjaar brengt ITA nieuwe producties en festivals met scherpe en urgente verhalen, zowel van het eigen ensemble als van nationale en internationale gezelschappen.’