Sponsors

Een sponsorbijdrage biedt essentiële steun aan Internationaal Theater Amsterdam en vormt tevens aanleiding tot (nadere) kennismaking met onze veelzijdige organisatie. Een verkennende samenwerking waarbij we één onderwerp met elkaar uitdiepen. Te denken valt aan het thema leiderschap, diversiteit en inclusie, identiteit, innovatie en digitalisering of internationalisering.

Sponsors
Still ITALive behind the scenes

ITALive sponsor

Clifford Chance Amsterdam is sponsor van ITALive. Een nieuw businessmodel voor ITA om op duurzame wijze groei te realiseren in de (inter)nationale reikwijdte van lokaal toptoneel.

De plannen voor digitalisering binnen ITA raakten gedurende de pandemie in versnelling. Dit heeft geresulteerd in een aanbod van 17 livestreamings van hoogtepunten uit het repertoire, met een bereik van meer dan 65.000 unieke kijkers in 98 landen tot nu toe. Met de support van Clifford Chance blijft ITALive als virtueel derde podium van ITA voortbestaan en kunnen we tegelijk investeren in verdere technologische innovatie én vernieuwing van de online client experience.

Met een verbintenis als ITALive Sponsor ondersteunt Clifford Chance de ITA-Ensemble voorstellingen binnen de online programmering. Samen bieden we een top cinematografische theaterbeleving, voor iedereen, waar ook ter wereld.

GA BEHIND THE SCENES BIJ ITALIVE

ITA ACADEMY SPONSOR

Als ITA Academy Sponsor ondersteunt KPMG de educatietak van Internationaal Theater Amsterdam. En in het bijzonder de productie van de educatieve videoserie Theater in Context voor het voortgezet onderwijs en MBO.

Samen onderstrepen KPMG en ITA het belang van (creatieve) denkkracht. Een vaardigheid die hard nodig is om vooruitgang te realiseren die goed is voor mens en maatschappij. Nieuwe inzichten ontstaan als je de dialoog aangaat en je laat verwonderen en inspireren door mensen buiten je eigen ecosysteem, door je in de ander te verplaatsen.

Het educatieproject Theater in Context speelt in op de behoefte van het middelbaar onderwijs om het gesprek te stimuleren met leerlingen over maatschappelijke thema’s, zoals leiderschap en gender- en seksuele identiteit. Het is heel belangrijk dat deze generatie, toekomstige experts en leiders, het belang van diversiteit, inclusie en zelfacceptatie leert, voor duurzame vooruitgang van de maatschappij.” - Stephanie Hottenhuis, CEO KPMG Nederland

ITA ENSEMBLE SPONSOR

Als ITA Ensemble Sponsor ondersteunt GoodFuels het eigen internationale ensemble van acteurs, het fundament van Internationaal Theater Amsterdam.

Om op unieke wijze invulling te geven aan het People & Culture beleid van GoodFuels richt de samenwerking met ITA zich op de thema’s leiderschap, cultuur en groei. Voor zowel ITA als GoodFuels is personeel het belangrijkste kapitaal. Daarom ondersteunt GoodFuels het ITA Ensemble, het fundament van het theater. In ruil biedt ITA het team van GoodFuels de tools om hun dagelijkse performance te verbeteren. Een verrassende samenwerking waarin duurzaamheid en cultuur samen komen.