Sponsors

Een sponsorbijdrage biedt essentiële steun aan Internationaal Theater Amsterdam en vormt tevens aanleiding tot (nadere) kennismaking met onze veelzijdige organisatie. Een verkennende samenwerking waarbij we één onderwerp met elkaar uitdiepen. Te denken valt aan het thema leiderschap, diversiteit en inclusie, identiteit, innovatie en digitalisering of internationalisering.

Sponsors
Stibbe x ITA

ITA Ensemble sponsor

Stibbe en ITA herkennen elkaar in het streven om nationaal en internationaal tot de top te behoren. Samen onderstrepen we het belang van talentontwikkeling, leiderschap en de verbindende kracht van theater. Door stakeholders toneel op het hoogste niveau te laten ervaren en te engageren met de actuele, maar ook universele thema’s die binnen onze producties centraal staan. Vanuit gedeelde waarden richten we onze samenwerking op bijzondere ervaringen voor medewerkers, cliënten en (internationale) relaties van Stibbe.

Hans Witteveen, managing partner bij Stibbe: "De focus op inhoud én het hoge niveau dat ITA nastreeft passen naadloos bij ons kantoor.”

ITA ACADEMY SPONSOR

Als ITA Academy Sponsor ondersteunt KPMG de educatietak van Internationaal Theater Amsterdam. En in het bijzonder de productie van de educatieve videoserie Theater in Context voor het voortgezet onderwijs en MBO.

Samen onderstrepen KPMG en ITA het belang van (creatieve) denkkracht. Een vaardigheid die hard nodig is om vooruitgang te realiseren die goed is voor mens en maatschappij. Nieuwe inzichten ontstaan als je de dialoog aangaat en je laat verwonderen en inspireren door mensen buiten je eigen ecosysteem, door je in de ander te verplaatsen.

Het educatieproject Theater in Context speelt in op de behoefte van het middelbaar onderwijs om het gesprek te stimuleren met leerlingen over maatschappelijke thema’s, zoals leiderschap en gender- en seksuele identiteit. Het is heel belangrijk dat deze generatie, toekomstige experts en leiders, het belang van diversiteit, inclusie en zelfacceptatie leert, voor duurzame vooruitgang van de maatschappij.” - Stephanie Hottenhuis, CEO KPMG Nederland

ITA ENSEMBLE SPONSOR

Als ITA Ensemble Sponsor ondersteunt GoodFuels het eigen internationale ensemble van acteurs, het fundament van Internationaal Theater Amsterdam.

Om op unieke wijze invulling te geven aan het People & Culture beleid van GoodFuels richt de samenwerking met ITA zich op de thema’s leiderschap, cultuur en groei. Voor zowel ITA als GoodFuels is personeel het belangrijkste kapitaal. Daarom ondersteunt GoodFuels het ITA Ensemble, het fundament van het theater. In ruil biedt ITA het team van GoodFuels de tools om hun dagelijkse performance te verbeteren. Een verrassende samenwerking waarin duurzaamheid en cultuur samen komen.