28 september / Internationaal Theater Amsterdam

Reactie naar aanleiding van bericht Hélène Devos (update d.d. 24 november 2023)

Ondanks verzoeken dit niet te doen, is er opnieuw een bericht van Hélène Devos verschenen op social media waarin twee van onze acteurs worden beschuldigd. We betreuren de situatie ten zeerste.

We willen met klem benadrukken dat het bespreken van de inhoud van een lopend onderzoek in de media zeer afkeurenswaardig is. Het publiekelijk beschuldigen van mensen tijdens een lopend onderzoek is wat ons betreft absoluut niet acceptabel. Dit is schadelijk voor de betrokken personen, maar kan ook het onderzoek zelf beïnvloeden en het principe van onschuldig tot het tegendeel is bewezen ondermijnen. We vertrouwen erop dat het onderzoek op een professionele en rechtvaardige manier zal worden uitgevoerd.

Omwille van de privacy en het welzijn van alle betrokken personen zullen we op dit moment geen verdere uitspraken doen over de lopende zaak.

Bericht 15 november

Naar aanleiding van een aantal berichten op social media van Hélène Devos zien wij ons genoodzaakt ons eerdere bericht van een update te voorzien.

Op dit moment vindt er op initiatief van de directie een onafhankelijk extern onderzoek plaats naar grensoverschrijdend gedrag. Signalen van Hélène Devos vormen de aanleiding voor dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Verinorm, dat recent ook onderzoek deed naar grensoverschrijdend gedrag in de danswereld en de topsportcultuur.

Gelijktijdig vinden er op verzoek van Devos gesprekken plaats met haar advocaat over de ontbinding van haar overeenkomst. Die gesprekken lopen nog, en we hebben met elkaar afgesproken dat we gedurende de gesprekken niets daarover naar buiten brengen. Dat zij wel iets naar buiten brengt, is haar keuze.

Wij willen benadrukken dat we deze gang van zaken ten zeerste betreuren.

Bericht 4 oktober 2023

Naar aanleiding van het recente bericht op Instagram van Hélène Devos heeft er een gesprek met haar plaatsgevonden. Devos heeft daarin aangegeven geen ontslag bij Internationaal Theater Amsterdam (ITA) te hebben genomen. Op initiatief van de directie vindt er een onafhankelijk onderzoek plaats waarin de signalen van mentaal en fysiek grensoverschrijdend gedrag verder onderzocht zullen worden. In het belang van dit onderzoek doen wij nu geen verdere mededelingen.

ITA hecht grote waarde aan een werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt en vindt elke vorm van grensoverschrijdend gedrag onaanvaardbaar. Om die reden zijn in de afgelopen jaren verdere maatregelen genomen met een eigen regeling ‘ongewenste omgangsvormen’, de aanstelling van een externe vertrouwenspersoon, een intimiteitscoördinator en de start van een focusgroep ‘veilige werkvloer’ waaraan medewerkers en leden van de OR en management team deelnemen. Ook worden doorlopend trainingen aangeboden o.a. op het gebied van sociale veiligheid en diversiteit & inclusie.

Lees hier meer over hoe ITA omgaat met veiligheid op de werkvloer.