Beste bezoeker,

Wat fijn dat u een ticket heeft gekocht voor een voorstelling in ons theater.


Om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen, vragen we u een aantal zaken in acht te nemen.

Beste bezoeker,

VOORAFGAAND

Uw bezoek kan alleen doorgaan als u of uw huisgenoten geen verschijnselen hebben die kunnen duiden op een infectie met corona en als u daarnaast gezond bent en u zich momenteel gezond voelt. Indien u een van de onderstaande vragen met ja beantwoordt, vragen wij u uw komst per direct per mail te annuleren via bespreekbureau@ita.nl.

 • Heeft u koorts gehad (hoger dan 38 graden) gedurende de afgelopen dagen?
 • Hoest of ademhalingsproblemen gehad gedurende de afgelopen dagen?
 • Bent u de afgelopen dagen in contact geweest met een bevestigde corona-patiënt?
 • Bent u in thuisisolatie?

KOM OP TIJD

Om een veilige entree te garanderen zijn er specifieke tijden gepland waarop u aanwezig moet zijn. Deze zijn gelinkt aan uw zitplaats in de betreffende zaal.

VOOR DE GROTE ZAAL

 • Met een ticket voor het 2e of het 3e balkon dient u uiterlijk 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
 • Met een ticket voor het 1e balkon of de parterre dient u uiterlijk 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.

VOOR DE RABOZAAL

 • Met een ticket voor rij 9 of lager dient u uiterlijk 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
 • Met een ticket voor rij 11 of hoger dient u uiterlijk 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
GOOGLE MAPS

UW BEZOEK

Wij vragen u te allen tijde de aanwijzingen van onze publieksmedewerkers op te volgen.

 • Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren.
 • Onze publieksmedewerker zal met u de health check doornemen.
 • U dient zelf uw ticket (geprint of op uw mobiel) te scannen.
 • Er is geen garderobe voorzien. Eventuele jassen en tassen dient u mee te nemen naar de zaal. We vragen u om geen tassen groter dan A4 mee te nemen.
 • Er is geen horeca voorzien. Wij vragen u daarom om uw eigen flesje water of bidon mee te nemen. (Uitzondering: bij voorstellingen met een pauze ontvangt u een pauzedrankje).
 • Het desinfectieprotocol is extra aangescherpt. Zo worden deurklinken, leuningen en toiletten extra vaak gereinigd. Wij adviseren u om toch zo weinig mogelijk aan te raken en bij voorkeur thuis gebruik te maken van het toilet.
 • U kunt een mondkapje dragen indien u zich daar comfortabel bij voelt, maar dit is niet verplicht.
 • Bij het betreden van de zaal wordt u gevraagd om in de door u gekozen rij in te schuiven. Uw stoelen zouden dus iets naar rechts of links kunnen afwijken, maar de rij staat vast.
 • Indien u twee stoelen naast elkaar heeft gekozen, zit u ook daadwerkelijk naast elkaar.
 • Aan het einde van de voorstelling vragen wij u om te blijven zitten. Onder begeleiding van een publieksmedewerker wordt u veilig naar buiten begeleid.

Samen doen we er alles aan om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen en kijken uit naar uw komst.

Mocht u nog vragen hebben, mail dan naar bespreekbureau@ita.nl of bekijk hieronder de meest gestelde vragen mbt onze Corona-maatregelen.

Veelgestelde vragen mbt de Corona-maatregelen

Welke hygiënemaatregelen gelden altijd binnen ITA?

Binnen ITA gelden dezelfde maatregelen als in de rest van de samenleving:

- Was/desinfecteer regelmatig uw handen: 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren doekjes.
- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze doekjes daarna weg. Was daarna de handen.
- Schud geen handen en vermijd lichamelijk contact.
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Mag ik naar het theater komen, of moet ik thuis blijven?

U bent van harte welkom in ons theater. Volgens de overheidsmaatregelen moet u echter thuis blijven als:
- u verkoudheidsklachten heeft, zoals: neusverkoudheid; loopneus, keelpijn; lichte hoest, en/of; verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts.
- u een huisgenoot heeft die verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft.

U bent weer welkom als u en uw huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.

Kan de toegang tot het theater worden geweigerd?

Om de veiligheid van bezoekers en personeel te waarborgen, vindt er bij de ingang van ons theater met iedere bezoeker een controlegesprek plaats, met een gezondheidscheck. De bezoeker wordt gevraagd naar onderstaande gezondheidsklachten:
- Hebt u last van niezen?
- Hebt u last van keelpijn?
- Hebt u een loopneus?
- Hebt u last van hoesten?
- Hebt u verhoging?

Om het theater te mogen bezoeken, dient u voor aanvang van het bezoek op alle bovenstaande vragen ‘nee’ te kunnen antwoorden.

Als het antwoord op één of meer van bovenstaande vragen ‘ja’ luidt, is het helaas niet toegestaan het theater te bezoeken. De toegang wordt dan geweigerd. De bezoeker wordt de volgende werkdag gecontacteerd door een medewerker van het Bespreekbureau over de vervolgprocedure.

Wat verandert er door corona aan de kaartverkoop?

De kaartverkoop is als volgt aangepast aan de corona maatregelen:
- De theaterbezoeker koopt vooraf een ticket via de website van ITA.
- Telefonische verkoop en verkoop aan de kassa zijn niet mogelijk.
- Bij de ticketverkoop wordt duidelijk gemaakt dat mensen in duo’s kunnen komen, mits ze een gezamenlijk huishouden voeren.

Bezoekers wordt verzocht hun tickets uit te printen of te downloaden op de mobiele telefoon.

De bezoeker ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de voorstelling een instructiemail met daarin opgenomen:
- de meest actuele informatie;
- de ontvangsttijd;
- de procedure in het theater (looproutes, zelfscan, etc.)
- de mededeling dat garderobes en horeca niet in gebruik zijn;
- het verzoek om met eigen vervoer te komen en openbaar vervoer te vermijden;
- het dringende verzoek om met gezondheidsklachten (hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten, ...) thuis te blijven.

In aanvulling op de algemene bezoekersvoorwaarden gaan bezoekers akkoord met de hygiënemaatregelen en de maatregelen bij gezondheidsklachten. Dit wordt meegenomen in de instructiemail.

Hoe verloopt het theaterbezoek?

Direct na binnenkomst zien gasten borden met de geldende huisregels. Door medewerkers van de publieksservice van ITA wordt een controlegesprek gevoerd.
Bij de entree zijn zelfscanapparaten aanwezig, waarmee tickets hygiënisch en contactloos kunnen worden gescand. Een ITA-medewerker zal hierbij bezoekers helpen indien nodig en draagt tevens zorg voor de opvolging van de 1,5 meter regel.

De bezoeker volgt doormiddel van pijlen de route naar de zaal. Bij de zaal zullen de gasten worden opgevangen door een ITA-medewerker. De 1,5 meter wordt aangegeven door verschillende duidelijke grondstickers, die op de looproutes worden aangegeven.

Garderobes zijn niet in gebruik. Eventuele jassen en tassen kunnen meegenomen worden de zaal in. Deze jassen en tassen kunnen de bezoekers op de stoel naast hen leggen.

Zijn de foyers en bars geopend?

De bars in de foyers in de schouwburg zijn gesloten. Wel is de ITA-Brasserie geopend, waar u - na reservering - terecht kunt, via de ingang op het Leidseplein.

Is de garderobe geopend?

De garderobe is wegens veiligheidsoverwegingen gesloten. Bezoekers nemen de jas mee de zaal in en kunnen die op de stoelen naast zich leggen, die verplicht vrijgehouden worden om de 1,5 meter afstand te bewaken.

Welke maatregelen neemt ITA, zodat iedereen voldoende afstand van elkaar kan houden?

We hebben door het hele theater maatregelen genomen, waardoor onze bezoekers en onze medewerkers minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Er zijn aangepaste routes gecreëerd, waardoor elke bezoeker met zo min mogelijk oponthoud naar de plek in de zaal geleid wordt. Alle beschikbare stoelen hebben altijd een afstand van minimaal 1,5 meter tot elkaar.

Deuren staan open, zodat bezoekers geen deurklinken hoeven aan te raken. Er zijn voldoende medewerkers aanwezig om bezoekers de weg te wijzen en zodoende een soepele doorloop te garanderen. Er kan alleen gepind worden in ons theater.

Hoe verloopt het binnengaan van de zaal?

Indien de zaaldeuren nog niet zijn geopend, zullen wij door middel van verschillende grondstickers aangeven waar bezoekers op veilige afstand kunnen wachten. Placeren in de zaal gebeurt op aanwijzing van de ITA-medewerkers.

Voorafgaand aan de voorstelling worden de bezoekers geïnstrueerd over de regels, die in de zaal gelden. Hierin wordt ook aangegeven dat het gebruik van de toiletten tijdens de voorstelling niet mogelijk is. Ook wordt alvast aangekondigd wat de procedure zal zijn na afloop van de voorstelling.

Hoeveel mensen worden toegelaten in de zaal?

Tijdens het gehele theaterbezoek wordt rekening gehouden met de anderhalvemeter-regel. Er worden niet meer bezoekers in één ruimte toegelaten zodat deze regel gehandhaafd kan worden. Het aantal kaarten dat we beschikbaar stellen voor een voorstelling is hierop afgestemd.

Kan ik in de zaal naast mijn familie/huisgenoot/partner zitten?

Bij het boeken van kaarten voor een voorstelling gedurende de coronamaatregelen, zal er wel een rij, maar geen stoelnummer kunnen worden gekozen. Toegangsbewijzen worden gekocht zonder specifieke stoel. De avond van de voorstelling wijst de medewerker van ITA u de rij toe en dient u in te schuiven.

Is er een pauze?

We proberen het aantal contactmomenten en het aantal momenten waarop oponthoud kan plaatsvinden tot een minimum te beperken. Hierdoor zijn er vooralsnog geen pauzes in de voorstelling en blijven onze bars gesloten.

Hoe verlaat u het gebouw na afloop van de voorstelling?

Na afloop van de voorstelling wordt u verzocht om te blijven zitten. Een ITA-medewerker begeleidt het publiek uit de zaal. Zodra de laatste bezoeker de theaterzaal heeft verlaten, worden alle uitgangen door de theatermedewerkers gesloten. Schoonmaakmedewerkers desinfecteren zodra de bezoekers het theater hebben verlaten al het sanitair en alle contactoppervlaktes, zoals deurknoppen, kranen, armleuningen, deurposten en trapleuningen.

Is het toilet veilig te bezoeken?

Toiletbezoek tijdens de voorstelling is niet mogelijk. Voor aanvang van de voorstelling kunnen de toiletten worden bezocht. We verzoeken u bij het binnengaan rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Uiteraard staat hygiëne voorop in de toiletruimtes. Er zal voldoende desinfecterende handgel aanwezig zijn. Daarnaast is de schoonmaak van deze ruimtes is geïntensiveerd, zowel voor, tijdens als na de voorstelling.