VOORTGEZET ONDERWIJS

Theater en kunsteducatie leren je anders naar de wereld te kijken. Als een kunstenaar. En dat is precies wat we willen bij ITA-Academy. Want kunstenaarschap gaat over oprechte nieuwsgierigheid, verschillende perspectieven zien en verbindingen leggen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen via kunsten hun eigenheid en hun maatschappelijke context leren vormgeven.

In de onderbouw doen we dit door ons te richten op de klassiekers en vast te houden aan verbeeldingskracht. In de bovenbouw richten we ons op vijf belangrijke thema’s: macht en leiderschap, individuele keuzevrijheid en lotsbestemming, koloniaal verleden, feminisme, inclusie en seksuele identiteit. Ontdek samen met ons hoe we jouw onderwijsprogramma kunnen laten aansluiten bij onze voorstellingen, workshops, rondleidingen en educatiemateriaal. Kom denken, durven, dromen en doen!

VOORTGEZET ONDERWIJS